MENS IN BEWEGING

28 september 2018 - 27 januari 2019

Theaterlounge MartiniPlaza groningen

____________________________________________________________________________

MENS IN BEWEGING

Beweging is een verplaatsing in de tijd en in de ruimte. Alles is in beweging. Altijd, ook al zijn we ons daar niet altijd van bewust. Maar ‘beweging’ is meer: beroering, dynamiek, gebaar, gevoel, groei, initiatief, lichaamsbeweging, ontwikkeling. Zomaar een aantal synoniemen voor het woord ‘beweging’.

Deze expositie is vooral gefocust op lichaamsbeweging in de ruimste zin en de emotionele ‘bewegingen’ die daarmee samenhangen: dagelijkse bezigheden, reizen, sport, dans. De kunstenaars tonen, ieder op zijn eigen wijze, de ‘mens in beweging’, niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel.

Aan de expositie zullen zeven professionele kunstenaars deelnemen in de disciplines schilderkunst en fotografie met provinciale en/of landelijke bekendheid: Ewoud Broeksma, Willy Peetsma, Jaap de Jonge, Joke Schepers, Max de Winter, Paul La Poutré, en Kees Winkelman.

Doelstelling

Vanuit de overheid en zorgverzekeringsmaatschappijen wordt op dit moment grote nadruk gelegd op een gezonde lifestyle. ‘Beweging’ is daarbij vaak een sleutelwoord.

Kunst wordt al eeuwenlang gezien als een spiegel van de samenleving. Sociale en maatschappelijke tendensen worden vanuit een artistiek oogpunt bekeken en vaak ook beoordeeld.

De overheid en medische instelling leggen ‘lichamelijke beweging’ vaak op als een soort dogma. ‘Je moet’ of ‘het is beter, gezonder’ etc.

Deze expositie wil vooral ook laten zien hoe mooi en interessant bewegen kan zijn, waarbij niet alleen aandacht voor de lichamelijke beweging aan de dag gelegd wordt, maar zeker ook de emotionele kant van bewegen.

Wellicht kan kunst mensen op een andere manier naar bewegen leren kijken en hopelijk ontstaat zo een enthousiasme vanuit de schoonheid.