Impressie

Noordelijke portretkunst - ego of emo?

12 januari tot 7 juni 2020

Theaterlounge MartiniPlaza

In samenwerking met MartiniPlaza organiseert de stichting Art Promotion International een expositie met werk van zeven schilders en zes fotografen uit de drie noordelijke provincies waarin het portret centraal staat.


Wij leven in een beeldcultuur: we fotograferen alloes en iedereen en vooral onszelf. Eeen 'selfie' bevestigt ons bestaan in een bepaalde tijd en op een bepaalde plaats en zegt iets over de identiteit die we uitstralen of zouden willen uitstralen.

Was het portret in vroegere eeuwen vooral bedoeld om uitdrukking te geven aan de status van belangrijke personen, vanaf het begin van de 20e eeuw is het portret meer een biecht, een statement geworden, veel meer dan alleen de projectie van een model.

Deze expositie heeft als ondertitel 'ego of emo'. Laat een portret vooral een ego zien, gericht op de belangrijkheid van de persoon en zijn veelal uiterlijke identiteit of zien we in een portret vooral de - universele - emoties, een meer naar binnen gerichte identiteit? Of beide?