Word donateur

API is een onafhankelijke stichting en wordt niet gesubsidieerd met overheidsgelden. Toch brengt elke expositie de nodige kosten met zich mee. Denk daarbij aan kosten die gemaakt worden om kunstenaars aan te trekken. Soms moeten we ver reizen om kunstwerken vooraf te bekijken, denk ook aan transportkosten, promotiekosten, kosten voor print- en drukwerk etc.

Als u het werk van stichting API waardeert en wellicht ook bij exposities betrokken bent of bent geweest, bestaat de mogelijkheid ons werk te steunen als donateur voor 10 euro per jaar.

In een tijd waarin overheidssubsidies en bedrijfssponsoring tot een minimum worden beperkt, wordt particulier initiatief steeds belangrijker.

Het geld zal gebruikt worden om de exposities 'grootser'te kunnen aanpakken en daardoor nog interessanter te maken.

Donateurs van API worden op de hoogte gehouden van alle activiteiten en zullen één keer per jaar worden uitgenodigd voor een officiële opening.

Ook bestaat de mogelijkheid om sponsor van API te worden voor een zelf te kiezen bedrag per jaar met een minimum van 25 euro per jaar.


Via de knop 'aanmeldingsformulier' hieronder kunt u zich aanmelden als donateur of als sponsor.


Bijvoorbaat hartelijk dank voor uw steun.