Impressie van de expositie____________________________________________________________________________

DE KRACHT VAN KWETSBAARHEID / kwetsbare mannen in de kunst

23 september tot en met 30 november 2016

Theaterlounge MartiniPlaza Groningen


____________________________________________________________________________


DE KRACHT VAN KWETSBAARHEID

Het beeld van de man in de kunst is een bijzonder fenomeen. Van oudsher werden mannen, inherent aan bestaande cultuurpatronen, afgebeeld als stoer, sterk en mannelijk. Ging het bij de oude Grieken nog om het afbeelden van een ideaal mensbeeld, in latere eeuwen, uitgezonderd de Middeleeuwen, waarin de mens nauwelijks werd afgebeeld, was de man meer de beschermer van vrouwen, vaak 'gewapend' met allerlei voorwerpen om zijn kracht zichtbaar te maken. Van mannelijke kwetsbaarheid was geen sprake.
Kwetsbare mannen worden in de kunst pas zichtbaar in de tweede helft van de 19e eeuw en zijn dan meestal gerelateerd aan de 'dandy-cultuur' aan het einde van de 19e eeuw en de subcultuur van homoseksuelen.
Pas in de tweede helft van de 20e eeuw wordt kwetsbaarheid van mannen zichtbaar in de samenleving en daarmee ook in de kunst. De culturele en seksuele 'revolutie' van eind jaren '60 van de vorige eeuw hebben rolpatronen doorbroken en sindsdien mogen mannen ook een andere kant van zichzelf laten zien.
De organisatoren van deze expositie zien kwetsbaarheid als jezelf laten zien zoals je werkelijk bent. Geen maskers, geen vaste rolpatronen of gewenst gedrag. Laat die angst en die eenzaamheid maar zien; laat die schoonheid maar zien. In de expositie zijn veel mannen te zien met een groot zelfbewustzijn, waardoor kwetsbaarheid een kracht wordt. Steek je hoofd maar boven het maaiveld uit. Laat zien dat je er bent.
In deze expositie is werk te zien van acht kunstenaars: vier schilders en vier fotografen. Enkele van deze kunstenaars worden ook vertegenwoordigd door galerie MooiMan in Groningen, volledig gespecialiseerd in mannenkunst.
De deelnemende kunstenaars zijn: Peter Colstee, Paul La Poutré, Peter Munnik, Martin-Jan van Santen (schilders), Jaap de Jonge, Wim de Roo, Niels Scheurwater en Rick Wezenaar (fotografen).