Open call voor fotografen

 

De stichting Art promotion International nodigt voor een expositie in Groningen professionele fotografen uit die met hun werk invulling kunnen geven aan het begrip ‘Identiteit’.

De expositie zal plaatsvinden in de theaterlounge van MartiniPlaza in Groningen van eind september 2023 tot eind januari 2024.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De fotografen zorgen echter wel zelf voor de print- en transportkosten.

De curator van de expositie is op zoek naar fotobeelden die iemands ‘eigenheid’ blootleggen, vanuit eigen keuzes of vanuit sociale of religieuze groepen waarvan iemand deel uitmaakt.

Hieronder volgt een toelichting op het begrip ‘identiteit’.

Als je interesse hebt, kun je reageren via het adres: artpromotioninternational@gmail.com of via het reactieformulier op de website: www.artpromotioninternational.com

 

 

Wat bepaalt je identiteit? Met welke rol voel je je het meest verbonden?

Als je een antropoloog vraagt wat iemands identiteit is noemt hij aspecten van cultuur, taal, etniciteit en familie. Een socioloog heeft het bij voorkeur over de groepen, de staat en het type samenleving waartoe die persoon wel of niet behoort. Een historicus benoemt zowel de sociologische, antropologische als economische aspecten en plaatst die in de tijd. En zo kun je doorgaan.

Vrijwel al deze benaderingen zien identiteit als iets wat buiten of in interactie met de persoon bepaald wordt - je bent bijvoorbeeld lid van club X of inwoner van stad Y, of juist niet - en wat dan die persoon definieert. Binnen de filosofie en psychologie vind je daarentegen ook visies op de mens die identiteit zien als iets wat vooral bepaald wordt binnen de persoon.

Van Dale geeft als korte definitie van identiteit: 1. Eenheid van wezen, volkomen overeenstemming, 2. Eigen karakter, het individuele kenmerk.

In deze omschrijving zit de dubbelheid ingebakken, namelijk, identiteit betreft het eigene in relatie tot anderen en het andere.

Concreet gezegd bepaal je je identiteit op twee niveaus. Op het persoonlijke niveau en op dat van de groepen waartoe je wel of juist niet behoort - zoals het gezin, de familie, de collega's, het werk, het dorp of de stad, ons land. Identiteit gaat over afgrenzing.

Op het persoonlijke niveau refereert identiteit vooral aan persoonlijkheid, datgene wat ons uniek en eigen maakt. Op het niveau van de groep is identiteit verbonden met datgene wat ons aan anderen bindt, zoals taal, cultuur, locatie, religie, lidmaatschap van dezelfde groep, huidskleur, de etnische groep, het klimaat, het vak wat je uitoefent, de klasse waartoe je behoort, in combinatie met datgene wat ons op dezelfde assen van anderen onderscheidt.

Een definitie van identiteit die past in onze tijd luidt:

Identiteit is het samenstelsel van karaktereigenschappen, overtuigingen, gaven, eigenaardigheden en gedrag, wat we laten zien in interactie met onszelf en anderen en het andere, en wat redelijk consistent is over een langere periode. Het is tevens datgene dat we als eigen én gemeenschappelijk aan onszelf ervaren wanneer we ons vergelijken met anderen. Identiteit ligt niet vast voor het leven maar verschuift in de tijd.

Vormen en gevormd worden

Een identiteit hebben we al vanaf onze geboorte (en daarvoor al, de ene baby in wording is beslist de andere niet; denk bijvoorbeeld aan het geslacht en of de baby wel of niet veel schopt).

Onze identiteit vormt ons én geven we, in een voortdurende wisselwerking, zelf vorm. Ze is enerzijds gebaseerd op datgene wat ons eigen en vertrouwd is en ons daarom als het ware natuurlijk voorkomt en anderzijds op wat wij ertoe rekenen en anderen ons toerekenen. Aan onze identiteit bouwen we ons hele leven, ze is nooit af.

Een identiteit schept eigenheid en houvast. Een eigenheid waar je in tijden van onzekerheid op terug kunt vallen en die door haar na te volgen en verder uit te werken, bevrediging en plezier geeft in het leven. In de kern is een identiteit tevreden zijn met jezelf en je bewust zijn van jezelf binnen het grotere geheel van leven en zijn: je weet wie je bent en weet wie je niet bent. En dat geeft rust.

Een belangrijk aspect van identiteit is dat ze verandert in de tijd. Tijd verandert alles. We worden ziek en krijgen een kapotte heup of kanker. Onze kinderen worden volwassen en vliegen uit. We hebben de hele wereld gezien en zijn al dertig jaar getrouwd met dezelfde man. Onze ouders sterven. We zijn wijs geworden, alsof het niets is. Leven in de tijd verandert onze identiteit, elke dag opnieuw.